technik Options

Wanna play?

Customize the header!

Test Vertical Rhythm?

شرکت آریا ققنوس آسیا

تماس با ما

خدمات پس از فروش رایتل

شرکت آریا ققنوس آسیا آماده ارائه مشاوره جهت دریافت مجوز خدمات رایتل  توسط متقاضیان سراسر کشور می باشد.

خدمات پس از فروش رایتل شامل :

1.تنظیم سند سیم کارت رایتل

2.فعال نمودن سیم کارت رایتل

3.تغییر مالکیت سیم کارت رایتل

4.تعویض سیم کارت معیوب رایتل

5.وصل سرویس های ویژه سیم کارت رایتل

مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمات پس از فروش رایتل:

1.کپی کارت ملی و شناسنامه

2.کپی جواز کسب و یا شرکت ثبت شده

3.تکمیل فرم قرارداد سه جانبه خدمات رایتل

لازم به ذکر است حداکثر 10 روز بعد از تکمیل و تایید مدارک از طرف شرکت رایتل مجوز انجام خدمات پس از فروش صادر میگردد.

 

 

 

 

 

خانه خدمات خدمات پس از فروش رایتل